Relikvie

1990 technika: pálená hlína

rozměr: 60 cm