Apokalypsy a vize, Jaroslav Róna Barbora Půtová

Vstoupíme-li do imaginárního světa Jaroslava Róny a odhalíme jeho niterné výtvarné sny, pomůže nám to pochopit cíle umělcovy tvorby a dešifrovat široký námětový rejstřík a repertoár motivů jeho díla. Malířovo dílo vědomě reflektuje společenský, kulturní a politický kontext a živě reaguje na klíčové umělecké osobnosti, dobové proudy a tendence nebo současnou výtvarnou scénu. Jeho obrazy je možné vnímat jako kritickou sondu vedoucí k existenciální reflexi smyslu i cílů lidského života a proměn společnosti. Do celého malířského díla se promítá pestrá životní zkušenost, nevyčerpatelná tvůrčí představivost, osobitý výtvarný styl a technická i výrazová virtuozita. Zvláště naléhavé jsou obrazové kompozice, apokalypsy a vize, připomínající potenciální i reálné problémy současného světa, které hrozí vyústit v zánik lidské civilizace.

Kniha je originálně podepsaná autorem.

Cena: 1000 Kč

Koupit

Název: Apokalypsy a vize
Autor: Jaroslav Róna Barbora Půtová
Rok vydání: 2023
Formát: 214 × 305 mm
Počet stran: 352
Vazba: pevná vazba (V8a) bez přebalu
ISBN: 978-80-7485-274-9
Hmotnost: 2125 g