Břímě II

1997 pálená hlína, provaz, 62 x 38 x 42 cm