Lev strážce (model)

2018, bronz, v 50 š. 33 d. 72 cm