Pracuje na 7 m vysoké soše markraběte Jošta pro Moravské náměstí v Brně  

Slavnostní odhalení se bude konat v říjnu 2015.