Výstava JAROSLAV RÓNA 1997 – 2017 galerie U KAMENNÉHO ZVONU, 23.6. – 29. 10. 2017